Замяна и връщане

  

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Банкова сметка на потребителя ……………………………………………………………

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

            

              

                                              ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

Дата на рекламацията……/…………/……..Г.                 Дата на откриване на дефекта………/………/……Г.

Данни за клиента

  …………………………………………………………………    …………………………………………………………………………

Име и фамилия /фирма                                      e-mail адрес на клиента

…………………………………………………………………     …………………………………………………………………………

Адрес                                                                      телефон

Банкова сметка………………………………………………………………………………………………………………………….

Данни на продукта за рекламация

Номер на поръчката или фактурата…………………………………………

Име на продукта за рекламация…………………………………………………………………………………………                                

                                                                                    /вид,марка,модел,сериен номер и др/

Описание на дефекти/увреждане…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Приложени документи:

 гаранция/№,дата/……………………………

касова бележка/№,дата/…………………

фактура/№,дата/………………………………

други/№,дата/…………………………………

Очаквания при разглеждане на рекламацията: замяна/ връщане на сума/ безплатен ремонт/отстъпка от цената

Продуктът, заедно с попълнения формуляр за рекламация трябва да се изпратят с куриер Спиди на адрес:

гр.София ул. Родопски извор 100,телефон за връзка 0895668014

Рекламацията ще бъде обработена в рамките на 14 дни от получаването на продукта

 от Умен дот тех ЕООД

За въпроси и съдействие се обърнете към нас на адрес [email protected] или 0895668014

Сравнение на продукти